Historie skautingu v Benešově

Počátky skautingu v Benešově

Myšlenku skautské organizace přináší do Benešova v roce 1912 středoškolský profesor František Konáš, který je bohužel krátce po začátku války povolán na frontu a tam umírá. V Benešově se po něm vystřídá několik vůdců, ale v roce 1916 skautská činnost zaniká.

1920 – 1940

Po válečných peripetiích roku 1920 se skauting opět začíná vzmáhat. Je založen i dívčí oddíl pod vedením Elišky Přerovské. Přelom 20. a 30. let ale přináší útlum a v Benešově působí pouze oddíl sedmi skautů.

Od roku 1934 se činnost v Benešově opět obnovuje. Až do rozpuštění Němci roku 1940 zde fungují dva chlapecké oddíly, dva dívčí, jeden cyklistický, navíc je vytvořen skautský dechový orchestr.

1945 – 1949

Hned po válce přichází obnova, je vystavěna nová klubovna a skauti se vydávají na tábor na Šumavu. Činnost skautské organizace je opět pozastavena až v roce 1949, kdy je majetek předán komunistickému Svazu československé mládeže. VBenešově tak končí období zatím největšího rozkvětu, co do počtu členů, majetku i společenské vážnosti.

1968 – 1970

V roce 1968 benešovští skauti potřetí a s novým elánem začínají. Tato obnova trvá však jen krátce do roku 1970, kdy je činnost opět přerušena. Ovšem i těchto pár měsíců existence napomůže poslední obnově po sametové revoluci, kdy je na co navazovat.

Od roku 1989 až do současnosti

Dne 27. 12. 1989 se v sále Občanského fóra koná první schůzka skautů. V lednu se v místním tisku objevuje článek o obnově skautské organizace v Benešově, na jehož základě je zorganizován rádcovský kurz. V roce 1990 má středisko Benešov dosud největší počet členů – 248.

V roce 1993 vzniká oddíl skautů a skautek v Neveklově. Od roku 1996 základna v počtu registrovaných členů postupně klesá, a to až do roku 2011, kdy má pouze 71 členů. Následně dochází opět k optimistickému růstu.

V návaznosti na změnu názvu celé organizace, kterou v roce 2014 schválil XIV. Valný sněm Junáka v Litomyšli (organizace jako celek se tak vrátila ke svému původnímu názvu, který nesla už v době svého vzniku v roce 1914), se v roce 2015 kompletně změnil i název našeho střediska. Od toho roku středisko ve svém názvu nese na počest zakladatele skautingu vBenešově, profesora Františka Konáše, právě jeho jméno.

Především v posledních pěti letech narůstá počet členů střediska velmi rychle. Velký podíl na tom má v roce 2019 založený oddíl v Sázavě. V témže roce, kdy Junák oslavil své nejdelší nepřerušené fungování, má středisko po dlouhé době opět čtyři oddíly mladších členů.