Naše oddíly

Naše středisko má celkem 4 oddíly: samostatné jednotky, ve kterých se kluci a holky schází. Každý z oddílů má své družiny, skupiny o 6–10 dětech, které spolu tráví většinu času. V Benešově máme zvlášť oddíl dívčí a chlapecký, v Neveklově a Sázavě jsou oddíly genderově koedukované. Každý oddíl pokrývá téměř všechny věkové kategorie – od 5letých kluků a holek po dospělé bratry a sestry. Jsme členy Junáka – českého skauta, největší a nejznámější výchovně–vzdělávací organizace pro děti a mládež v České republice.

1. oddíl
Benešov

Kuci od 6 do 18 let
Družiny: Medvíďata, Jestřábi, Rysové, Mustanogvé
Schůzky: pondělí a čtvrtek

4. oddíl
Sázava

Holky a kluci od 6 do 18 let
Družiny: Ledňáčci, Puštíci
Schůzky: úterý a středa

7. oddíl
Benešov

Holky od 5 do 18 let, kluci od 5 do 6 let
Družiny: Sovičky, Fialky, Pomněnky, Sasanky, Sedmikrásky, Slunečnice, Sněženky, Netopýři
Schůzky: úterý, středa a čtvrtek

10. oddíl
Neveklov

Holky a kluci od 5 do 18 let
Družiny: mladší vlčata, starší vlčata, světlušky, skauti a skautky

Schůzky: pondělí, úterý, středa a čtvrtek

Hrajeme hry, při kterých si protáhneme svaly nebo vyzkoušíme pozornost, věnujeme se tvořivým aktivitám, zpěvu, tanci i divadlu. Jezdíme na jedno i vícedenní výpravy a poznáváme bližší i vzdálenější kraje, zkoušíme různé sporty a technické vychytávky, zapojujeme fantazii, poznáváme sami sebe a posilujeme svůj charakter, poznáváme historii a přírodu, pomáháme v okolí. 

V oddílech a družinách se společně pravidelně setkáváme na schůzkách, hrajeme hry, plánujeme a podnikáme výpravy, učíme se novým věcem, zažíváme dobrodružství, děláme dobré skutky a nebojíme se žádných výzev. Našimi průvodci jsou kvalifikovaní vedoucí. Ti nejzodpovědnější z nás navíc svým vedoucím pomáhají při přípravách schůzek a akcí – to jsou tzv. rádci. 

Závěrem skautského roku jsou 14denní tábory. Ty pořádáme celkem čtyři: samostatně pro každý oddíl. Všichni účastníci se podílejí na stavbě tábora, i na jeho chodu – třeba při hlídání tábora nebo vaření. Učíme se tu dovednostem, jako je štípání dříví, zdravověda, táboření a další. Na vlastní kůži testujeme, jestli se dokážeme postarat o sebe i o ostatní. 

Učíme se především hrou a až vyrosteme, budou z nás samostatní občané, na které bude spolehnutí a kterým nebude cizí pobyt v přírodě, pomoc druhým, spolupráce, fair play nebo zodpovědnost.