Partneři

ROK 2020

Město Benešov podpořilo naši činnost dvěma účelovými dotacemi z grantového fondu:

  • dotace v oblasti sportu a jiného využití volného času,
  • dotace na celoroční činnost.
Z první dotace byl pořízen materiál na organizaci závodu V Benešově straší, z druhé dotace jsme pořídili dva nůžkové stany, které nám budou sloužit při propagačních akcích či na táborech.