Partneři

ROK 2022

Město Benešov podpořilo naši činnost čtyřmi účelovými dotacemi z grantového fondu:

  • 3× dotace v oblasti ostatních veřejně prospěšných účelů,
  • 1× dotace na celoroční činnost.

Z dotací v oblasti ostatních veřejně prospěšných účelů byla hrazena doprava skautů a skautek na Intercamp (mezinárodní setkání skautů) ve Francii, organizace celostátního kola Závodu vlčat a světlušek a organizace závodu V Benešově straší.

Středočeský kraj podpořil naši činnost jednou účelovou dotací z grantového fondu hejtmanky Středočeského kraje.
Z této dotace byla financována organizace celostátního kola Závodu vlčat a světlušek.

Nakladatelství Academia podpořilo organizaci celostátního kola Závodu vlčat a světlušek materiálním darem.

Společnost Bisport podpořila organizaci celostátního kola Závodu vlčat a světlušek materiálním darem.

Společnost Kazeto podpořila organizaci celostátního kola Závodu vlčat a světlušek slevou na pořízení jejích produktů.

…na terase podpořilo organizaci celostátního kola Závodu vlčat a světlušek bezplatnými lekcemi jógy v rámci doprovodného programu akce.

Společnost Progresmetal podpořila naši činnost finančním darem.

ROK 2021

Město Benešov podpořilo naši činnost dvěma účelovými dotacemi z grantového fondu:

  • dotace v oblasti sportu a jiného využití volného času,
  • dotace na celoroční činnost.

Z první dotace byly zaplaceny služby a materiál na organizaci závodu V Benešově straší, z druhé dotace jsme pořídili tee-pee s linningem, 10 stanovek Osada, 2 stany Hannah Hover 4, kolíky k vojenským stanům ZS-1/ZS-2 a 2 luky s šípy a 2 terčovnicemi  – to vše nám bude sloužit převážně na táborech, které každým rokem pořádáme.

Společnost Progresmetal podpořila naši činnost finančním darem.

ROK 2020

Město Benešov podpořilo naši činnost dvěma účelovými dotacemi z grantového fondu:

  • dotace v oblasti sportu a jiného využití volného času,
  • dotace na celoroční činnost.
Z první dotace byl pořízen materiál na organizaci závodu V Benešově straší, z druhé dotace jsme pořídili dva nůžkové stany, které nám budou sloužit při propagačních akcích či na táborech.