Rubriky
Nezařazené

Registrační poplatky

Drazí členové, drazí rodiče,

nejsme první a nejspíše ani poslední, kdo se při letošní epidemiologické situaci zabýval myšlenkou, či spíše otázkou, zda bychom letošní omezení naší činnosti neměli zohlednit i ve výši registračního poplatku pro příští rok a nesnížit jej. A nyní, kdy je vybírání registračních poplatků aktuální, je na čase vám sdělit, že i přes všechny možné pohledy jsme dospěli k závěru, že nemáme pro snižování registračního poplatku důvod, a to proto, že částku není kde snižovat.

  1. Junák – český skaut je nezisková organizace fungující na dobrovolnickém principu. Na rozdíl od většiny zájmových kroužků, všichni naši rádci družin, vůdci oddílů i členové vedení střediska veškerou činnost vykonávají ve svém volném čase a nejsou za ni nijak odměňováni.
  1. Přibližně polovina částky (konkrétně 345 Kč) míří v odvodech vyšším organizačním jednotkám Junáka. Okresy a kraje si nechávají minimální částku (celkem 40 Kč) na zajištění nákladů na svůj provoz. Zbytek míří na Ústředí Junáka, kde jsou z této částky hrazeny např. provoz kanceláře Junáka, pojištění našich členů či skautské časopisy. Vyšší organizační jednotky Junáka poplatek nesnížily, nemají kde jej snižovat. 

Hospodaření jednotlivých organizačních složek Junáka je možné najít ve spolkovém rejstříku.

  1. Zbývající částka (při plném registračním poplatku 405 Kč) zůstává našemu středisku. Část této částky (50 Kč za mladšího člena) je dána k dispozici oddílům ne jejich provozní výdaje (kancelářské a výtvarné potřeby, drobný zdravotnický materiál apod.). Zbylých 355 Kč pokrývá náklady střediska. Ty tvoří z největší části výdaje za údržbu či obnovu drobného hmotného majetku (téměř výhradně se jedná o táborový inventář, případně o větší kancelářskou techniku – na tyto náklady čerpáme ve velké míře dotace, min. 30 % výdajů však musí tvořit vlastní podíl), kancelářské potřeby, krojové doplňky (např. šátky či slibové odznaky – pro členy zdarma), stezky (rovněž zdarma) a další drobnosti. Jen minimální výdaje tvoří nájmy či energie. Zbytek financí míří do rezervy střediska.

Hospodaření střediska je možné najít ve spolkovém rejstříku, případně ve výroční zprávě.

Jak můžete tušit z bodů výše, většina našich výdajů není závislá na tom, zda je naše činnost pozastavena či nikoliv. Táborový inventář musíme udržovat a obnovovat neustále (tábory jako jedna z mála našich akcí i letos proběhly), administrativní činnost střediska také musí fungovat bez přerušení (především v oblasti hospodaření, které podléhá nejen vnitřním předpisům Junáka, ale také zákonům). Snad jen 50 Kč na člena, které směřují na provoz oddílů, bychom mohli při omezené činnosti ušetřit. Z druhé strany musíme ale zmínit, že v souvislosti s mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví jsme měli v letošním roce (oproti jiným letům) neplánované výdaje za hygienické a ochranné prostředky (desinfekce, rukavice, roušky a respirátory), kterými jsme museli zásobit tábory, ale také klubovny, kde byly tyto věci potřeba ve chvílích, kdy naše činnost byla opět (i když jen na krátký čas) obnovena. Ve srovnání s jinými roky, kdy činnost oddílů funguje bez přerušení, se naše výdaje prakticky nezměnily a nemůžeme tak měnit ani naše příjmy. Chápeme ale, že aktuální situace není pro mnoho rodin jednoduchá. Proto, stejně jako v minulých letech, umožňujeme rozložení registračního poplatku do dvou splátek a jsme samozřejmě otevřeni i případnému shovívavějšímu individuálnímu přístupu – pokud by vám to pomohlo, dejte nám vědět.

Věříme, že nyní všichni chápete, proč zůstal registrační poplatek nezměněn.

Děkujeme za pochopení.