Střediskové orgány

Lidé ve středisku

Aby celé naše středisko mohlo dobře fungovat, potřebuje k tomu spoustu lidí-dobrovolníků, kteří svou práci dělají bez nároku na odměnu a ve volném čase. Tohle jsou oni.

Středisková rada

Středisková rada podporuje činnost oddílů, koordinuje je a pomáhá jim – třeba hlídá administrativní povinnosti, zajišťuje materiální prostředky a podporuje je dalšími způsoby. Středisko je totiž samostatnou právnickou osobou a má spoustu zákonných povinností a práv.
Bez rady by to jednoduše nešlo.

Chmúrová Anna
(Chatrč)
zástupkyně vedoucího střediska

Kurc Tomáš
(Šůgr)

vedoucí střediska

Voják Martin
(Vojín)
zástupce vedoucího střediska

Zpravodajský tým

Každý den plyne ve skautu (a od skautů) spousta informací. A nejen těch mediálních. Aby se ty důležité i ne tolik důležité informace neztratily, máme několik zpravodajů, kteří kontrolují stav svých oborů v rámci střediska, radí jednotlivým vedoucím nebo samotné střediskové radě.

Dolejšová Daniela
(Dája)
tajemnice
(jmenovaná)

Dumský Ondřej
(Hipík)
hospodářský zpravodaj
(volený)

Dumská Tereza
(Blesk)
výchovná zpravodajka
(jmenovaná)

Kofroňová Johana
(Jóža)
PR zpravodajka
(volená)

Škoula Jan

ICT zpravodaj
(jmenovaný)

Další členové rady

Láznička Tomáš
(Lázňa)
volený člen rady

Škoda Jaroslav
(Jára)

volený člen rady

Vůdci oddílů

Řídí své oddíly, podporují rádce družin a skautskou činnost, administrativně zastupují oddíl… a často se s vámi vidí na schůzkách, táborech či při komunikaci před jednotlivými akcemi.

Strachota Tomáš
(Masák)
vůdce 1. chlapeckého
oddílu Benešov

Cíglerová Eva
(Šatonka)
vůdkyně 4. koedukovaného
oddílu Sázava

Dolejšová Daniela
(Dája)
vůdkyně 7. dívčího
oddílu “Šalvěj” Benešov

Fíla Aleš

vůdce 10. koedukovaného
oddílu Neveklov

Revizní komise

Jsou to nezávislí kontroloři, kteří dohlíží na středisko z hlediska hospodaření, rozpočtu, fungování střediskové rady a dodržování předpisů.

Mihaliková Zuzana
(Bubla)
předsedkyně

Tomková Zuzana
(Křéča)
členka