Střediskové orgány

Lidé ve středisku

Aby celé naše středisko mohlo dobře fungovat, potřebuje k tomu spoustu lidí-dobrovolníků, kteří svou práci dělají bez nároku na odměnu a ve volném čase. Tohle jsou oni.

Středisková rada

Středisková rada podporuje činnost oddílů, koordinuje je a pomáhá jim – třeba hlídá administrativní povinnosti, zajišťuje materiální prostředky a podporuje je dalšími způsoby. Středisko je totiž samostatnou právnickou osobou a má spoustu zákonných povinností a práv.
Bez rady by to jednoduše nešlo.

Kurc Tomáš
(Šůgr)

vedoucí střediska

Voják Martin
(Vojín)
zástupce vedoucího střediska

Zpravodajský tým

Každý den plyne ve skautu (a od skautů) spousta informací. A nejen těch mediálních. Aby se ty důležité i ne tolik důležité informace neztratily, máme několik zpravodajů, kteří kontrolují stav svých oborů v rámci střediska, radí jednotlivým vedoucím nebo samotné střediskové radě.

Dumský Ondřej
(Hipík)
hospodářský zpravodaj
(volený)

Landová Tereza
(Blesk)
výchovná a vzdělávací zpravodajka
(jmenovaná)

Mihaliková Zuzana
(Bubla)
PR zpravodajka
(jmenovaná)

Škoula Jan

ICT zpravodaj
(jmenovaný)

Další členové rady

Kofroňová Johana
(Jóža)
volená členka rady

Mihaliková Miroslava
(Fulda)

volená členka rady

Vůdci oddílů

Řídí své oddíly, podporují rádce družin a skautskou činnost, administrativně zastupují oddíl… a často se s vámi vidí na schůzkách, táborech či při komunikaci před jednotlivými akcemi.

Strachota Tomáš
(Masák)
vůdce 1. oddílu skautů Benešov

Kurc Tomáš
(Šůgr)
vůdce 4. koedukovaného oddílu Sázava

Dolejšová Daniela
(Dája)
vůdkyně 7. oddílu skautek Benešov

Fíla Aleš

vůdce 10. koedukovaného oddílu Neveklov

Revizní komise

Jsou to nezávislí kontroloři, kteří dohlíží na středisko z hlediska hospodaření, rozpočtu, fungování střediskové rady a dodržování předpisů.

Mihaliková Zuzana
(Bubla)
předsedkyně

Anna Chmúrová
(RosAnička)
kooptovaná členka RK

? Zuzana Tomková ?
(Křéča)
budoucí kooptovaná členka RK