Rubriky
Akce

Zveme Tě na střediskový sněm 2023!

Střediskový sněm je událost, která se koná zpravidla jednou za 3 roky (letos to bude z důvodu covidových opatření po 4 letech) a kde se sházejí nejen činovníci střediska (lidé, kteří zastávají nějakou volenou či jmenovanou funkci – vůdci oddílů a jejich zástupci, zpravodajové, členové revizní komise, vedení střediska), aby si řekli, co se na středisku za uplynulé období stalo. Diskutovat se tak bude jako vždy o tom, co se nám za 4 roky povedlo a co ne, pobavíme se o strategii Junáka do roku 2030, kde se nás některá témata dotýkají velmi blízce a jiná trochu méně, řekneme si, kam chceme naše středisko (a vše co dělá) další 3 roky směřovat a v neposlední řadě si na tyto další 3 roky zvolíme vedení střediska.